БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Ефедрови

Ephedraceae

Описание и отличителни особености на семейство Ефедрови

Дребни храсти или ниски дървета. Семейството се отнася към клас Гнетови (Gnetopsida), към което се причислява и Велвичията (Welwitschia bainesii) и към подотдел Иглолистни голосеменни (Pinophytina). Семейството има само един род.


Списък на родовете от семейство Ефедрови, включени в Българската флора онлайн

Eфедра - Ephedra


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner