БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Зимзеленови

Apocynaceae

Описание и отличителни особености на семейство Зимзеленови

Многогодишни тревисти растения. В България естествено разпространени от семейството са 2 рода с 2 вида, от които 1 вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Към семейството се отнася декоративното растение Зокум (Nerium oleander).


Списък на родовете от семейство Зимзеленови, включени в Българската флора онлайн

Тойна - Trachomitum


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net