БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Тойна

Trachomitum

Описание и отличителни особености на род Тойна

Многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Тойна, включени в сайта

Синя тойна - Trachomitum venetumВижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net