БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Синя тойна

Trachomitum venetum

Снимки на Синя тойна (Trachomitum venetum)

Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum Trachomitum venetum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Синя тойна.


Латинско име

Trachomitum venetum (L.) Woodson - чете се "трахомитум венетум". Среща се и под името Apocynum venetum L.


Природозащитен статут и заплахи

Видът е ЗАЩИТЕН от Закона за биологичното разнообразие[1].

В Червена книга на Република България видът е категоризиран като "Застрашен" (Endangered)[2]. В същия източник, като заплаха за вида, е записано:

"Интензивното строителство и разрастването на туризма по Черноморското крайбрежие, както и намаляването на площта на дюнните комплекси и пясъчните ивици, води до ограничаване на подходящите за вида месттобитания; битово замърсяване"


Описание и разпознаване

Многогодишно, тревисто растение с изправени стъбла. Листата са целокрайни, срещуположно разположени. Цветовете със звънесто розо венче; тичинките са 5, прикрепени към основата на венечнтата тръбица. Цъфти юни-септември[3].


Местообитание

крайморски пясъци[4].


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие[5].


Общо разпространение

Югоизточна Европа, Югозападна Азия[6].


Значение

Декоративно растение[7].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Закон за биологичното разнообразие.

[2] Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[4] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[5] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Пос. източник.

[6] Ива Апостолова. 2015. Пос. източки.

[7] К. Методиев - лични наблюдения.


Trachomitum venetum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net