БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Дрянови

Cornaceae

Описание и отличителни особености на семейство Дрянови

Храсти или дървета.

В България естествено разпространен е един род с два вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Дрянови, включени в Българската флора онлайн

Дрян - Cornus


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net