БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Дрян

Cornus

Описание и отличителни особености на род Дрян

Листопадни храсти или дървета.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Дрян, включени в сайта

Дрян - Cornus mas

Кучешки дрян - Cornus sanguinea


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2016 BGflora.net