БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Кучешки дрян

Cornus sanguinea

Снимки на Кучешки дрян (Cornus sanguinea)

Cornus sanguinea Cornus sanguinea Cornus sanguinea Cornus sanguinea Cornus sanguinea Cornus sanguinea Cornus sanguinea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Кучешки дрян, Кучи дрян. За всички известни народни имена на растението - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Cornus sanguinea L. - чете се "корнус сангвинея". Съкращението "L." показва името на учения направил първото научно описание на растението. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на научното име на растението името на автора, който го е описал, обикновено не се чете[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие[2].


Описание и разпознаване

Кучешкият дрян е храст, висок до 4 m с плитка коренова система. Листата са разположени срещуположно, дълги са 4-10 cm и 2-8 cm широки, прости, целокрайни, яйцевидни или заостроно елиптични, отгоре голи, отдолу с прости, къдрави или прави двуразделни власинки, прилегнали, с 3-5 двойки странични жилки. Съцветията са щитовидни, разположени връхно на клонките. Цветовете са двуполови, бели, 4-делни; венчелистчета ланцетни или линейно ланцетни, тичинките са 4, по-къси от венчелистчетата; яйчникът долен, 2-гнезден. Плодът костилков, сферичен, синьочерен. Цъфти май-юни[3].


Местообитание

Гори, храсталаци и по каменисти склонове, най-често из дъбовите гори, в равнините и планините[4].


Разпространение в България

В цялата страна между 0 и 1800 м надморска височина[5].


Общо разпространение

Средна, Южна и Източна Европа, Кавказ и Югозападна Азия[6].


Значение

Кучешкият дрян има здрава и твърда дървесина, която се използва в мебелната промишленост, използва се и като декоративен храст. В плодовете се съдържат 39 мг %, а в листата до 240 мг % витамин С; семената съдържат около 40% неизсъхващо масло[7].


Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: Дрен; Женски дрен; Кучешки дрен; Кучи дрен; Кучодрен; Мъж-дрян; Пчешки дрен; Пъси дрен; Свит; Червен дрен; Черен дрен; Чер дрен; Чешко-дрен[8].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] К. Методиев.

[2] Закон за биологичното разнообразие.

[3] Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[4] Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[5] Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[6] Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[7] Паламарев, Е. 1979. В: Флора на Народна Република България, том VII, София.

[8] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.


Cornus sanguinea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net