БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Орехови

Juglandaceae

Описание и отличителни особености на семейство Орехови

Дървета с последователни, нечифтоперести листа, без прилистници. Цветовете еднополови, еднодомни; мъжките събрани в многоцветии, приседнали, увиснали реси, развиващи се най-често от странични пъпки в горната част на миналогодишните клонки с 30-40 тичинки; женските единични или по няколко по върховете на тазгодишните клонки; околоцветникът прост, чашковиден или липсва; яйчникът долен, едногнезден с една или две непълни преградки в долната си част; стълбчето късо, с две дебели, месести близалца. Плодът нетипична костилка или орех. Ветроопрашващи се растения1.

Латинското наименование на семейството се произнася "йугландацее".

В България естествено разпространен е 1 род с 1 вид.


Списък на родовете от семейство Орехови, включени в Българската флора онлайн

Орех - Juglans


Източници на информация

1 Китанов, Б. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net