БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Орех

Juglans

Описание и отличителни особености на род Орех

Листопадни дървета. Всеки цвят разположен в пазвата на една покривна люспа с по два прицветника. Мъжките цветове събрани в реси; околоцветникът зеленикав, от 4 листчета, сраснали в основата помежду си и с прицветниците, Тичинките 8-40, с къси дръжки, прикрепени към околоцветника. Женските цветове със зеленикав, слабо развит, 4-разделен околоцветник, сраснал в основата с двата прицветника и с яйчника. Близалцата червени. Плодът едра нетипична костилка с едно семе; външната обвивка (екзокарпът) месеста, зелена, вътрешната — дървениста, твърда („орех"), с неправилна повърхност, с 2-8 ребра, вътре непълно разделена на 2-4 гнезда. Семето с два едри, неправилно надиплени, богати на масло котиледони и при покълнване се разпуква на две половинки1.

В България естествено разпространен е 1 вид.


Списък на видовете от род Орех, включени в сайта

Орех - Juglans regiaИзточници на информация

1 Китанов, Б. 1966. Във: Флора на Народна Република България, том III, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net