БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Папурови

Typhaceae

Описание и отличителни особености на семейство Папурови

Водни многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 род с 3 до 5 вида, според различните автори.


Списък на родовете от семейство Папурови, включени в Българската флора онлайн

Папур - Typha


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net