БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Папур

Typha

Описание и отличителни особености на род Папур

Водни многогодишни тревисти растения. Върху хоризонталното коренище се развива надземно цилиндрично стъбло, без възли и междувъзлия. Приосновните листа са разположени в две редици, а стъбловите са с дълги влагалища. Листната петура е предимно плоска, без средна жилка. Съцветието е разположено на върха на стъблото и се състои от два цилиндрични кочана, разположени един над друг - горният е съставен от мъжки, а долният от женски цветове. В младо състояние в основата на всеки женски кочан има обвивен лист, който скоро опадва. Цветовете са без околоцветник. Мъжкият има от 1 до 7, най-често 3 тичинки, а около тях са разположени множество власинки. Женският цвят се състои само от разположен на дълга дръжка плодник, съставен от един плодолист с горен едногнезден яйчник и разширено близалце, а в основата с много власинки. Плодът е орехче, с едно семе. Анемофилни (ветроопрашващи се) растения[1]. В България, според различните автори, растат между 3 и 5 вида.


Списък на видовете от род Папур, включени в сайта

Лаксманов папур - Typha laxmanniiИзточници на информация

[1] Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Н. Р. България. Том 1. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net