БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Лаксманов папур

Typha laxmannii

Снимки на Лаксманов папур (Typha laxmannii)

Typha laxmannii Typha laxmannii Typha laxmannii Typha laxmannii Typha laxmannii

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Лаксманов папур.


Латинско име

Typha laxmannii Lepech. - чете се "тифа лаксманнии".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Лаксмановият папур е многогодишно тревисто растение, което достига височина от 80 cm до 120 cm. Листата са широки до 4 mm, отдолу са изпъкнали. Мъжкият и женският кочан са разделени един от друг. Женският кочан при узряването на семената е светлокафяв, по-къс от 6 cm, 1,5-2 cm в диаметър. Цъфти юни-август[1][2].


Местообитание

Заблатени места, малки блата, разливи на реки[3].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Лаксмановия папур по флористични райони (оцветените в сиво)[4]:

Typha laxmannii

Расте от 0 до 300 метра надморска височина[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Стоянов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България. Наука и изкуство. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Н. Р. България. Том 1. София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Пос. източник.


Typha laxmannii in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net