БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Широколистен папур

Typha latifolia

Снимки на Широколистен папур (Typha latifolia)

Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia Typha latifolia

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Широколистен папур.


Латинско име

Typha latifolia L. - чете се "ти́фа латифо́лиа"1. Видовото име latifolia означава широколистен"2.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие3.


Описание и разпознаване

Широколистният папур e многогодишно тревисто растение. Коренището пълзящо. Стъблото 1-2 (2,5) м високо, цилиндрично. Листата прикрепени с влагалища, най-често синкавозелени, широколинейни, до 2 см широки, плоски, на върха тъпи, стигат до върха на съцветието или стърчат над него. Съцветието е разположено на върха на стъблото и се състои от два цилиндрични кочана, разположени един над друг - горният е съставен от мъжки, а долният от женски цветове. Всеки от кочаните е дълъг 10-20 см, рядко по-дълъг. Кочаните обикновено плътно прилепнали един до друг, кочанът с женски цветове малко по-дълг от този с мъжки цветове, в зряло състояние може да стигне до 2,5-3 см в диаметър. На цвят е тъмнокафяв до почти черен. Женският цвят без прицветник. Яйчникът 3-4 пъти по-къс от дръжката си, която е дълга 3-4 мм. Близалцето косо ромбично елиптично, чернокафяво до черно, по-дълго или равно на околоцветните власинки. Цъфти юни-август4.


Местообитание

В блата, по периферията на езера, в бавно течащи и застояли води, в канавки и други5.


Разпространение в България

В равнините и предпланините на цялата страна, но се изкачва и над 1000 метра надморска височина (в бившето Баташко блато)6.


Общо разпространение

Широко разпространен в умерените области на северното полукълбо, а според някои автори почти по цялото земно кълбо7.


Значение

Коренището съдържа сравнително голям процент скорбяла и може да служи за храна на някои домашни животни, а също и за добиване на скорбяла (разбира се, ако се окаже рентабилно). Листата имат (са имали) доста широко приложение у нас: „тъкат" се рогозки с различни размери, които се използват за различни цели – постилки, покривки за парникови култури, временни преграждания и др.; изплитат се чанти, леки сандали и чехли; в бъчварството се използват за по-плътно прилягане на отделните дъски на бъчви, каци и др. Целите растения биха могли да се използват за добиване на хартия и дори за фураж (след силажиране). Някъде цялата маса на съплодието, съставена главно от околоплодните власинки, се използва за пълнене на дюшеци, възглавници, плавателни пояси, а смесена с вълна дава филц, подходящ за изготвяне на шапки. Видът бива използван и като декоративно растение при подходящи екологични условия в паркове и градини8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

3 Закон за биологичното разнообразие.

4 Йорданов, Д. 1963. В: Флора на Народна Република България, том I, изтаделство на БАН.

5 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

6 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

7 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.

8 Йорданов, Д. 1963. Пос. източник.


Typha latifolia in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net