БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Липови

Tiliaceae

Описание и отличителни особености на семейство Липови

Предимно дървета и храсти, по-рядко полу-храсти и треви. Листата са прости, спирално разположени. Цветовете двуполови. Чашката и венчето от по 5 свободни листчета. Тичинките многобройни. Плодникът с горен яйчник. Плодът орехче или кутийка [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията, Пловдив].

Семейството включва около 450 вида от близо 50 рода широко разпространени в тропиците. В България естествено разпространен е 1 род с 4 вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Липови, включени в Българската флора онлайн

Липа - Tilia


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net