БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Липа

Tilia

Описание и отличителни особености на род Липа

Дървета и храсти, младите клонки покрити с прости звездовидни власинки или голи. Пъпките с 2-3 листчета. Листата на дълги дръжки, опадващи, последователни, ненаделени. Прилистниците рано опадващи. Съцветията 3- до мнгоцветни, щитоподобни или метличести дихазии, с ланцетен присъцветник (хвърчилка). Прицетниците дребни, рано опадващи. Чашелистчетата 5; венчелистчетата 5 с жлезисти нектарници в основата; тичинките многобройни; прашниците сраснали или свободни; яйчникът 5-гнезден, с по 2 семепъпки във всяко гнездо, много от тях не се развиват. Плодът едно- или двусеменно, гладко или ръбесто орехче. Кръстосано-насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативни издънки, семената се разсейват чрез вятъра [Йорданов, Д & Д. Пеев. 1979. В: Флора на Н. Р. Република България, том VІІ, София].

Дървесината на липите е мека. Обработва се добре - употребява се в резбарството, моливната промишленост, за производство на чертожни маси, безмиресен талаш и др. Цветовете се използват за чай и имат потогонно действие. Всички са медоносни растения. Често се използват и като декоративна растителност [Йорданов & Пеев, 1979].

В България естествено разпространени са 4 вида.


Списък на видовете от род Липа, включени в сайта

Дребнолистна липа - Tilia cordata

Сребролистна липа - Tilia tomentosa


Род Липа в българската поезия

Благоуханието, което отделят цветовете на липите по време на цъфтежа си, е поетично описано от отец Павел Гърбов - свещеник от Българската православна църква - в неговото стихотворение "Липите":

Липите

от ставрофорен иконом Павел Гърбов

Когато ме обгърне на липите
упойващият сладък аромат,
дълбоко дъх поемам, а с очите
се радвам на надвисналия цвят.

И съжалявам само, че не мога
да имам по̀ за дълго този дар.
Но и за малкото прославям Бога,
Премъдрия Творец и Господар -

че е оставил радостите малки
в света повреден от човешки грях,
а с тленността им сочи, че са жалки,
в живота търсещите само тях ...

24.06.2011 г.
гр. Карнобат

Публикувано в стихосбирката ОТ СЛОВО СМЕ РОДЕНИ - избрани стихотворения от ставр. ик. Павел Гърбов. Синодално издателство, 2017 г.


Вижте също

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net