БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сребролистна липа

Tilia tomentosa

Снимки на Сребролистна липа (Tilia tomentosa)

Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa Tilia tomentosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сребролистна липа (Сребриста липа).


Латинско име

Tilia tomentosa Moench - чете се "тилиа томентоза".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сребролистна липа е листопадно дърво достигащо до 25 m височина. Кореновата система е развита както в дълбочина, така и повърхностно, даваща множество издънки. Младата кора пепелява до тъмносила, старата до 3 cm дебела, тъмносива, дълбоко плоско напукана. Клоните приповдигнати или хоризонтални, короната гъста, пирамидална. Листата са прости, 4-12 cm дълги, 3,5-12 cm широки, широко сърцевидни до закръглени, към върха изведнъж стеснени, със слабо асиметрична основа, остро напилени по ръба. Младите листа от двете страни покрити със звездовидни власинки; старите отгоре светло- до тъмно зелени, с единични прости власински, а отдолу светли покрити с гъсти звездовидни власинки. Присъцветния лист 1,5-10 cm дълъг, 0,6-1,5 cm широк, ланцетен до линейно ланцетен, на върха неправилно закръглен, сраснал до 1/2 с оста на съцветието. Цветовете 8-10 в съцветие, двуполови, цветната дръжка покрита с редки прости власинки или гола; чашелистчетата 3,5-5 mm дълги, 1,8-2,2 mm широки. Венчелистчетата 4-7 mm дълги, елиптични, на върха неправилно плитко нарязани, с къс нокът, голи, жълтеникави. Тичинките по-къси от венчето; стълбчето на плодника по-дълго от него. Плодът е топчесто орехче 0,8-1 cm дълго, твърдо, с 4 ясно изразени надлъжни ребра, покрито с гъсти прости власинки[1]. Цъфти юни-юли.


Местообитание

В смесени широколистни гори, предимно на сухи почви[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 800 и 1500 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна (Унгария) и Югоизточна Европа, Югозападна Азия[4].


Значение

Сребролистната липа е декоративно, лечебно и медоносно растение.


Употребяема част за лечебни цели (билка)

Цвят от сребролистна липа - Flos Tilia Tomentosae.


Лечебно действие и приложение

Цветовете от сребристолистната липа имат потогонно, противомикробно, противоспастично, противовъзпалително, холагонно, диуретично и седативно действие. Използват се за лечение на заболявания на пикочните пътища, а в народната медицина се препоръчва външно приолжение за гаргара при възпалителни заболявания на гърлото и устната кухина, при изгаряния, кожни обриви и др. Използват се и за приготвяне на тонизиращ чай.


Време и начин на бране на билката

Цветовете от сребролистна липа се събират, когато повечето от половината цветове са разцъфтели, а останалите са започнали да се разтварят. Берат се с ръка заедно с присъцветния лист[5].


Химичен състав на билката

Съдържа етерично масло с главна съставка сесквитерпеновия алкохол фарнезол, на който се държи характерната миризма, флавонови гликозиди, слузни вещества и други[6].


Вижте също

Дърветата в БългарияИзточници на информация

[1] Йорданов, Д &, Д. Пеев. 1979. Липови-Tiliaceae В: Флора на Н. Р. България, том VІІ

[2] Йорданов & Пеев, 1979. пос. съч.

[3] Йорданов & Пеев, 1979. пос. съч.

[4] Йорданов & Пеев, 1979. пос. съч.

[5] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.

[6] Асенов, Ив., Ч. Гусев, Г. Китанов, Ст. Николов, Т. Петков. 1998. Билкосъбиране. Билер, София.Tilia tomentosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net