БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Конскокестенови

Hippocastanaceae

Описание и отличителни особености на семейство Конскокестенови

Дървета.

В България естествено разпространен е един род с един вид, който в естествените си находища е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Конскокестенови, включени в Българската флора онлайн

Конски кестен - Aesculus


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net