БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Брястови

Ulmaceae

Описание и отличителни особености на семейство Брястови

Дървета, до 40 m високи, или храсти. Листата цели, просто или двойно назъбени, несиметрични, с пересто жилкуване. Цветовете еднополови или двуполови, единични, в пазвите на листата или в цимозни съцветия. Околцветникът прост, 4-5 делен. Тичинките 4-5. Плодникът от 2 плодолиста, яйчникът горен, близалцата 2. Плодът орехче с ципеста крилатка или костилковиден. Ветроопрашващи се растения [Георгиев, Т. & Ем. Палмарев. 1966. Флора на Н. Р. България, т. ІІІ. София].

В България естествено разпространени са 2 рода с 5 вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Брястови

Бряст - Ulmus

Копривка - Celtis


Вижте също

Дърветата в България


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2016 BGflora.net