БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

семейство Картофови

Solanaceae

Описание и отличителни особености на семейство Картофови

Тревисти растения, рядко храсти и дребни дървета. Имат прости целокрайни до пересто наделени, последователно разположени листа без прилистници. Цветовете обикновено са събрани в цимозни съцветия. Те са двуполови, най-често правилни, с двоен околоцветник. Чашелистчетата - 5, сраснали в основата, като чашката остава върху плодовете. Венчелистчетата са 5, сраснали в плоска фунийка, тръбесто или камбанковидно. Тичинките - 5, прикрепени към венчето между венечните дялове. Плодникът е от 2 сраснали плодолиста с горен, двугнезден, с едно стълбче с раздвоено близълце. Плодът е ягода или кутийка, която се разпуква или отваря с капаче [Киряков, И. 1999. Систематика на растенията. Пловдив].

Картофовите натрупват алкалоиди (соланин, атропин, томатин, капсацин, никотин, скополамин и др.), на които се дължи отровността, но и лечебното действие на редица видове. Към семейството се отнасят стопански важни хранителни и технически растения: Картоф (Solanum tuberosum), Патладжан (Solanum melongena), Домат (Lycopersicon esculentum), Пипер (Capsicum annuum), Тютюн (Nicotiana tabacum) и др. [Киряков, 1999].

Семейството включва 2900 вида от около 90 рода. Почти космополитно разпространено, но с най-голямо разнообразие в Южна и Централна Америка [Киряков, 1999].

В България естествено разпространени са 4 рода с 9 вида. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на родовете от семейство Картофови, включени в Българската флора онлайн

Куче грозде - Solanum

Лудо биле - Atropa


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2024 BGflora.net