БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лудо биле

Atropa

Описание и отличителни особености на род Лудо биле

Многогодишни тревисти растения.

В България се среща 1 вид.


Списък на видовете от род Лудо биле, включени в сайта

Лудо биле - Atropa bella-donnaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net