БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Семейство Сенникоцветни

Apiaceae

Описание и отличителни особености на семейство Сенникоцветни

Едногодишни, двугодишни или многогодишни растения. Стъблата изправени или полягащи - често кухи. Листата обикновено сложни, най-често пересто разделени, по-рядко прости (Урока - Bupleurum). Цветовете са събрани в съцветия, които са сложни щитовидни или чадъровидни сенници, разклоненията на сложния сенник се наричат главни лъчи. Върху всеки главен лъч са разположен вторични сенници, чийто разклонения се наричат вторични лъчи. Вторичните лъчи носят цветовете. В основата на главните и вторичните лъчи може да има различни обвивки от листчета. Цветовете обикновено са многобройни и дребни. Чашката се състои от 5 зъбчета или липсва. Венчелистчетата 5, обикновено жълти или бели, на върха най-често вдлъбнати. Тичинките са 5. Яйчникът е с долно разположение, с две стълбчета. Плодът съставен от 2 разпадащи се дяла (мерикарпии), прикрепени на дръжка между тях, която се нарича карпофор или плодоносач. Плодовете може да са покрити с бодливи или извити шипове, с крилати ръбове, с власинки или голи.

Научното наименование на семейството се произнася "апиацее".

В България, като диворастящи са установени около 150 вида от 62 рода, от тях 23 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Някои от видовете от семейството са храни - Морков (Daucus carota) или подправки - Кимион (Cuminum), Кориандър (Coriandrum sativum) и др., други са силно отровни - Бучиниш (Conium maculatum), Цикута (Cicuta virosa) и други.


Списък на родовете от семейство Сенникоцветни, включени в Българската флора онлайн

Азмацуг - Anthriscus

Анасон - Pimpinella

Астродаукус - Astrodaucus

Балдаран - Chaerophyllum

Бучиниш - Conium

Ветрогон - Eryngium

Воден морач - Oenanthe

Дебрянка - Sanicula

Девесил - Heracleum

Зарниче - Astrantia

Зимянка - Ferulago

Ким - Carum

Колендро - Bifora

Копър - Anethum

Кориандър - Coriandrum

Мироидес - Myrrhoides

Морков - Daucus

Морски копър - Crithmum

Опопанакс - Opopanax

Пащърнак - Pastinaca

Пищялка - Angelica

Планински див магданоз - Ligusticum

Порезник (Скален копър) - Seseli

Резене - Foeniculum

Самодивска трева - Peucedanum

Сисон - Sison

Срамливче - Orlaya

Срамник - Laserpitium

Сърпец - Falcaria

Трибел - Smyrnium

Триния - Trinia

Тургениопсис - Turgeniopsis

Урока - Bupleurum

Физоспермум - Physospermum

Хуеция - Huetia


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2023 BGflora.net