БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Урока

Bupleurum

Описание и отличителни особености на род Урока

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Характерен белег за видовете от рода е, че всички листа са прости (цели) и целокрайни.

Латинското наименование на рода се произнася "буплеврум".

В България са установени 15 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Урока, включени в сайта

Кръглолистна урока - Bupleurum rotundifolium

Островърха урока - Bupleurum apiculatum

Сърповидна урока - Bupleurum falcatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net