БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Островърха урока

Bupleurum apiculatum

Снимки на Островърха урока (Bupleurum apiculatum)

Bupleurum apiculatum Bupleurum apiculatum Bupleurum apiculatum Bupleurum apiculatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Островърха урока.


Латинско име

Bupleurum apiculatum Friv. - чете се "буплеурум апикулатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото е изправено, високо от 30 до 60 cm. Най-дългите главните лъчи на сенника са най-малко два пъти по-дълги от обвивните лисчета около тях. Обвивните листчета около цветните дръжки се припокриват и имат на върха си 0,5 mm дълго осилче. Плодовете са дълги 2,5-3 mm. Цъфти през месеците юни - август[1].


Местообитание

Сухи, тревисти и каменисти места[2].


Разпространение в България

Установен е в следните фитогеографски райони: Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Стара Планина (източна), Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Долината на Струма, Тунджанска равнина, Пирин (южен), Тракийска низина, Долината на Места, (?)Рила и (?)Родопи (средни) - от 0 до 400 m надморска височина[3].


Общо разпространение

Балкански ендемит - видът е разпространен единствено на Балканския полуостров[4].


Значение

Видът може да се използва като декоративно за сухи букети, тъй като жълтия цвят на обвивните листчета около цветовете се запазва и след изсушаване на растението[5].Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив..

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] К. Методиев, лично наблюдение.


Bupleurum apiculatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2018 BGflora.net