БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сърповидна урока

Bupleurum falcatum

Снимки на Сърповидна урока (Bupleurum falcatum)

Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum Bupleurum falcatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сърповидна урока.


Латинско име

Bupleurum falcatum L. - чете се "бупле́врум фалка́тум"[1]. Видовото име falcatum означава "сърповиден"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Сърповидната урока е многогодишно тревисто растение, високо от 0,2 до 1 m. Лъчите на сложните сенници с обвивка от 1 до 5 листчета или без обвивка. Цъфти юни-август[3].


Местообитание

Каменливи места[4].


Разпространение в България

Във флористичните райони: Дунавска равнина, Предбалкан, Стара Планина, Средна гора, Знеполски район, Витошки район, Рила, Пирин, Беласица, Славянка, Родопи, Тунджанска хълмиста равнина; от 800 до 2700 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Европа[6].


Бележки

В границите на този вид включваме и растенията, които в българската ботаническа литература се отделят в отделен вид Bupleurum sibthorpianum Sm. Това виждане се застъпва в авторитетните онлайн източници, които проверихме, в които[7] B. sibthorpianum е посочен като синоним на B. falcatum. Растенията, които фотографирахме също имат едновременно белези, според които би трябвало да се различават B. sibthorpianum и B. falcatum - от една страна имат 5 листчета при основата на главните лъчи на сенника - което се посочва като отличителен белег за B. falcatum (при B. sibthorpianum е без листчета или с 1 до 3 листчета), от друга страна присновните листа са линейни, което пък е отличителен белег за B. sibthorpianum (при B. falcatum са елиптични), което също потвърждава, че се касае за един вид[8].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Делипавлов, Д. И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

[6] Bupleurum falcatum | Plants of the World online | Kew Science.

[7] Bupleurum sibthorpianum - The plant list, Bupleurum sibthorpianum | Plants of the World online | Kew Science, Bupleurum sibthorpianum - European Environment Agency, Bupleurum sibthorpianum - Euro+Med Plantbase.

[8] К. Методиев - наблюдение от 9 юли 2020 г. в национален парк "Пирин".


Bupleurum falcatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net