БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бучиниш

Conium

Описание и отличителни особености на род Бучиниш

Едногодишни или двугодишни растения.

Латинското наименование на рода се произнася "кониум".

В България расте 1 вид.

Списък на видовете от род Бучиниш, включени в сайта

Бучиниш - Conium maculatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2015 BGflora.net