БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Анасон

Pimpinella

Описание и отличителни особености на род Анасон

Многогодишни, по-рядко двугодишни или едногодишни растения. Стъблата изправени, цилиндрични, фино или дълбоко набраздени, голи или влакнести, плътни или кухи, разклонени най-малко в горната част. При основните листа цели или триделни, понякога от 1 до 3 пъти перести, средните стъблови 2 пъти пересто наделени с тесни дялове. Сложните сенници с тънки, голи или влакнести главни лъчи, в основата без или с обвивка[1].

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася ""пимпине́ла".


Списък на видовете от род Анасон, включени в сайта

Бедреница - Pimpinella saxifragaИзточници на информация

[1] Асенов, Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том VIII, издателство на БАН.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net