БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Бедреница

Pimpinella saxifraga

Снимки на Бедреница (Pimpinella saxifraga)

Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga Pimpinella saxifraga

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Бедреница, Каменоломков анасон.


Латинско име

Pimpinella saxifraga L. - чете се "пимпине́ла сакси́фрага"[1]. Видовото име saxífraga означава "каменоломка"[2].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Бедреницата е многогодишно тревисто растение. Коренът вретеновиден, разклонен, с неприятна миризма. Стъблото 15—60 см високо, изправено, цилиндрично, фино набраздено до почти гладко, плътно, най-малко в горната част или от основата разклонено, мъхесто, влакнесто или по-рядко почти голо, в основата често с влакнести остатъци от листни влагалища на миналогодишните листа, в горната част почти безлистно, по време на цъфтежа в основата обикновено без странични стерилни розетки. Приосновните листа разположени в розетка, с дълги дръжки, перести, с 3—7 двойки, приседнали или с къси дръжки, раздалечени помежду си дялове, покрити с къси мъхести власинки или почти голи; дяловете яйцевидни, тъпи или остри, тъпо назъбени до дълбоко пересто нарязани, в основата закръглени или клиновидни; средните стъблови листа почти 2 пъти перести с много по-тесни и клиновидно стеснени дялове; най-горните листа просто пересто наделени или триделни с ланцетни или линейни дялове или с почти напълно редуцирана петура, състояща се само от 1—3 дребни нишковидни листчета, приседнали на продълговато ципести влагалища. Сложните сенници с 6—25 тънки, голи главни лъча, в основата без обвивка или по-рядко с 1-4 нишковидни листчета. Сенниците многоцветни, в основата без обвивка или по-рядко с обвивка от няколко прицветника. Венчелистчетата бели, жълтеникавобели или по-рядко розови, около 1 мм дълги, отвън с къси прилегнали четинести власинки, на върха плитко изрязани и в изреза със завит навътре дял; стълбчетата по-къси от яйчника. Плодовете 2,0—2,5 мм дълги и 1,5—2,0 мм широки, широко яйцевидни, в основата почти сърцевидни, голи; главните ребра не са ясно изпъкнали; етеричномаслените канали по 3 под браздите и 2—4 от вътрешната страна; карпофорът почти до основата двуделен. Цъфти юни-август[3].


Местообитание

По сухи тревисти и каменисти места, из храсталаци и окрайнини на гори в предпланините и планините[4].


Разпространение в България

В цялата страна от 400 до 1800 метра надморска височина[5].


Общо разпространение

Европа и Азия[6].


Значение

Коренът (Radix Pimpinellae) намира приложение в медицината като експекторанс при ангина, фарингит и бронхит. В българската народна медицина намира широко приложение освен това против болки в стомаха и червата, против диария, като диуретично средство, при възпаление на пикочния мехур и бъбреците. Употребява се и при пясък и камъни в бъбреците и жлъчката, подагра, безсъние и главоболие. Корените съдържат кумариновия дериват умбелиферон и фурано кумарините пимпинелин, изопимпинелин, бергаптен и изобергаптен. От корена е получено 0, 70% етерично масло с мастиленосин цвят, съдържащо около 10% азулени. Плодовете съдържат 1-6% етерично масло, а ендоспермът е богат на тлъсто масло (30%). Бедреницата е добро фуражно растение - яде се от всички животни. Младите листа могат да се използват и за храна като салата, за супи и др. Има значение и като медоносно растение[7].Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

[2] Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Пос. източник.

[3] Асенов, Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том VIII, издателство на БАН.

[4] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[6] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[7] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.


Pimpinella saxifraga in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net