БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Зимянка

Ferulago

Описание и отличителни особености на род Зимянка

Многогодишни тревисти растения. Листата многократно пересто разсечени. Цветовете са жълти. Главните лъчи при основата си с обвивка от листчета. Чашката е без зъбци. Плодът е елиптичен, по краищата ципесто крилат, а върху гръбната страна с 3 надлъжни ребра.

В България естествено разпространени са 2 вида.


Списък на видовете от род Зимянка, включени в сайта

Горска зимянка - Ferulago sylvaticaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net