БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Горска зимянка

Ferulago sylvatica

Снимки на Горска зимянка (Ferulago sylvatica)

Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica Ferulago sylvatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Горска зимянка.


Латинско име

Ferulago sylvatica (Besser) Rchb. - чете се "ферула́го силва́тика"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Горската зимянка е многогодишно тревисто растение. Стъблото изправено, 40-100 cm високо. Листата са многократно пересто разсечени, в очертание са продълговати до ланцетни. Плодът 6-10 mm дълги. Цъфти май-юли3.


Местообитание

Сухи, тревисти и каменливи места4.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна от 0 до към 900 метра надморска височина5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

4 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.

5 Делипавлов & кол. 2003. Пос. източник.Ferulago sylvatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 - 2021 BGflora.net