БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мироидес

Myrrhoides

Описание и отличителни особености на род Мироидес

Едногодишни тревисти растения.

Родът съдържа само един вид, който е и разпространен в България.

Списък на видовете от род Мироидес, включени в сайта

Мироидес - Myrrhoides nodosaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2016 BGflora.net

banner