БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Пищялка

Angelica

Описание и отличителни особености на род Пищялка

Едри двугодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са перести. Листните дялове са едри, по краищата назъбени. Сенниците с множество лъчи. Главните лъчи без обвивка или с обвивка от едно листче. Цветните дръжки с многолистна обвивка. Цветовете бели. Зъбците на чашката добре развити. Плодът продълговато-елиптични, с ципесто-крилати первази и тънки надлъжни ребра върху гръбната си страна[1].

В България естествено растат 2 вида.


Списък на видовете от род Пищялка, включени в сайта

Балканска пищялка - Angelica panciciiИзточници на информация

[1] Стоянов Н. & Б. Стоянов. 1948. Флора на България. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net