БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ким

Carum

Описание и отличителни особености на род Ким

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са бели. Плодовете са голи.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "карум".


Списък на видовете от род Ким, включени в сайта

Ким - Carum carviEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net