БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ким

Carum

Описание и отличителни особености на род Прозорче

Многогодишни тревисти растения. Цветовете са бели. Плодовете са голи.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "карум".

Списък на видовете от род Прозорче, включени в сайта

Ким - Carum carviEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net

banner