БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Астродаукус

Astrodaucus

Описание и отличителни особености на род Астродаукус

Двугодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Астродаукус, включени в сайта

Астродаукус - Astrodaucus littoralisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2012 - 2018 BGflora.net