БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Азмацук

Anthriscus

Описание и отличителни особености на род Азмацук

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата са пересто разсечени. Главните лъчи в сенниците без обвивка от листчета. Цветните дръжки с обвивка от листчета. Плодът продълговат или яйцевиден, гол или покрит с четинки1.

В България растат 5 вида.


Списък на видовете от род Азмацук, включени в сайта

Див керевиз - Anthriscus cerefolium

Дъбравен азмацук - Anthriscus nemorosa

Отровен азмацук - Anthriscus caucalisИзточници на информация

1 Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 - 2022 BGflora.net