БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Див керевиз

Anthriscus cerefolium

Снимки на Див керевиз (Anthriscus cerefolium)

Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium Anthriscus cerefolium

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Див керевиз, Балдаранолистен азмацук.


Латинско име

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. - чете се "антрискус церефолиум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дивият керевиз е едногодишно тревисто растение. Стъблото е високо от 20 до 60 cm, изправено или приповдигащо се, голо или по-рядко при възлите с разперени меки власинки. Листата са триъгълни или триъгълно яйцевидни, 3-4 пъти пересто нарязани, светлозелени, отгоре голи, отдолу по жилките и дръжките с редки, разперени власинки. Главните лъчи са от 3 до 5, по-рядко 2 или 6, в основата без обвивка. Венчелистчетата на цветовете са дълги около 1 mm, бели. Плодовете са дълги 7-10 mm и 1-1,5 mm дебели, продълговато линейни, на върха изтънени в дълго до 4 mm гладко носче, достигащо 1/3, до почти 1/2 от дължината на останалата част от плода; при пълно узряване чернокафяви до черни; покрити с брадавички и четинки (при вариетет cerefolium, който се култивира, са голи и гладки). Цъфти април-юли[1].


Местообитание

Гори, храсталаци, по синори и ливади, край пътища и огради, в градини и по дворове на влажни сенчести тревисти и каменисти места, обикновено като бурен[2].


Разпространение в България

В цялата страна - от морското равнище до 1100 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Централна и Югоизточна Европа, Средиземноморие, Кавказ, Югозападна Азия и Мала Азия. В останалите части на Европа се култивира, както и в Азия, Северна Африка, Америка и Нова Зеландия[4].


Стопанско значение

Листата и младите стръкчета имат приятна анасонова миризма и се употребяват главно пресни като подправка към салати, супи и др. Съдържат 11% протеини и 54% въглехидрати, флавоновия гликозид апинин и малко етерично масло. Плодовете съдържат 1% етерично масло и 13% тлъсто масло. Използва се в народната медицина. Отглежда се заради използването му като подправка, а също има значение и като декоративно растение[5].


Предупреждение

В случай, че се събира Див керевиз за използването му като храна, да се внимава да не се обърка с близкия отровен вид – Отровен азмацук (Anthriscus caucalis)!Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България. Том VIII. София.

[2] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[3] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[4] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

[5] Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.


Anthriscus cerefolium in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net