БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дъбравен азмацук

Anthriscus nemorosa

Снимки на Дъбравен азмацук (Anthriscus nemorosa)

Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa Anthriscus nemorosa

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дъбравен азмацук.


Латинско име

Anthriscus nemorosa (М.В.) Spreng. - чете се "антри́скус неморо́за"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Дъбравен азмацук е многогодишно тревисто растение. Коренът вретеновиден, силно задебелен до 5 см в диаметър, във вътрешността кух. Стъблото 50-120 (-150) см високо и 1-1,5 см дебело, единично, изправено, кухо, набраздено, в долната част покрито с много бройни твърди, белезникави власинки, нагоре голо, най-малко в горната половина разклонено. приседнали па издути влагалища, дълго влакнести. Сложните сенници 3-8 см в диаметър; главните лъчи 7-15, тънки, голи, нееднакво дълги, в основата без обвивка или рядко с 1-2 листчета. Прицветниците 5-8, яйцевидни до широко ланцетни, на върха дълго заострени, по края ресничести, светлозеленикави, обикновено извити надолу и по-къси от цветните дръжки. Венчелистчетата бели, обратно яйцевидни, 2-3 мм дълги, най-външните до 3,5 мм дълги, на върха почти цели и незавити навътре. Плодните дръжки дълги почти колкото плодовете или малко по-къси, по ръба на разширената им връхна част с добре развита коронка от многобройни, тънки, дълги, линейно ланцетни четники. Плодовете 7-10 мм дълги и 2-3 мм широки, продълговато ланцетни до линейно ланцетни, слабо странично сплеснати, а върха стеснени в късо не повече от 1/5 от дължината на останалата част на плода носче, зеленикави до възкафяви, матови, най-често покрити с повече или по-малко изпъкнали брадавички, завършващи обикновено с извити напред четинки, по-рядко без четники или плодовете почти гладки с редки брадавички предимно в горната им част; мерикарпиите в напречен пререз почти кръгли; карпофорът двуделен само на върха; стълбчетата дълги колкото стилоподиумът, изправени или леко разперени. Цъфти юни–юли2.


Местообитание

Из горите и горските поляни по влажни сенчести места, в планините, предпланините и низините3.


Разпространение в България

Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкан (Търновско), Средна Стара планина, Витошки район, Рила и Родопите; между 300 и 2300 м надм. височина4.


Общо разпространение

Карта на общото разпространение на Дъбравен азмацук5:

Anthriscus nemorosa


Значение

Цялото растение съдържа етерично масло с миризма, подобна на анасона. Корените съдържат скорбяла и варени се употребяват за храна. Листата съдържат 270-352 мг % витамин С6.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VІІІ, София.

3 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

4 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.

5 Anthriscus nemorosa (M.Bieb.) Spreng. | Plants of the World Online | Kew Science.

6 Асенов, Ив. 1982. Пос. източник.Anthriscus nemorosa in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net