БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Хуеция

Huetia

Описание и отличителни особености на род Хуеция

Многогодишни тревисти растения. В България расте 1 вид.


Списък на видовете от род Хуеция, включени в сайта

Хуеция - Huetia cynapioidesEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net