БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Пащърнак

Pastinaca

Описание и отличителни особености на род Пащърнак

Многогодишни или двугодишни тревисти растения. Стъблата неподути във възлите. Листата са последователни, пересто до двойно пересто наделени. Плодът широко елипсовиден до закръглен, слабо издут или сплеснат, с нишковидни ребра, страничните тясно крилати.

В България естествено разпространени са 3 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "пастинака".


Списък на видовете от род Пащърнак, включени в сайта

Пащърнак - Pastinaca sativa

Планински пащърнак - Pastinaca hirsutaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2020 BGflora.net