БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Трибел

Smyrnium

Описание и отличителни особености на род Трибел

Двугодишни тревисти растения с едри листа. Горните листа са яйцевидни и обхващат стъблото с основата си. Сенниците съставени от 6 до 10 лъчи. В основата на главните лъчи и цветните дръжки липсват листчета. Цветовете са жълти.

В България естествено разпространени са 2 вида.

Списък на видовете от род Трибел, включени в сайта

Пронизанолистен трибел - Smyrnium perfoliatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 BGflora.net