БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Пронизанолистен трибел

Smyrnium perfoliatum

Снимки на Пронизанолистен трибел (Smyrnium perfoliatum)

Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum Smyrnium perfoliatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Пронизанолистен трибел.


Латинско име

Smyrnium perfoliatum L. - чете се "смирниум перфолиатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Пронизанолистният трибел е двугодишно тревисто растение. Корените са грудковидно задебелени, с диаметър 1-2,5 cm. Стъблата са високи от 40 до 120 cm, 0,5-1 cm дебели, единични, по-рядко по 2, изправени, в началото плътни, по-късно кухи, с крилати ръбове. Горните листа са тъпо назъбени. Цъфти май-август[1].


Местообитание

Широколистни гори и храсталаци[2].


Разпространение в България

Разпространение на Пронизанолистен трибел по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Smyrnium perfoliatum

Между 0 и 1200 метра надморска височина[3]:


Общо разпространение

Южна Европа (Испания, Португалия, Франция, Италия, Унгария, Румъния, Крим и Балкански полуостров), на север до Чехословакия, Средиземноморие, Кавказ и Югозападна Азия (Мала Азия)[4].


Значение

Плодовете на Пронизанолистният трибел съдържат етерично масло с характерна миризма и тъмнолилав цвят. Корените и листата имат силна приятна миризма и се употребяват за подправка. Отглежда се и като декоративно растение[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Делипавлов & кол., 2003 - пос. източник.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Ив. Асенов. 1982. пос. съч.

[5] Ив. Асенов. 1982. пос. съч.Smyrnium perfoliatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net