Начало > Речник > Съцветие

Съцветие

Цветове, събрани по няколко до много заедно върху общи дръжки (оси). Състои се от главна ос, странични оси, възли, междувъзлия, прицветници, прицветничета, присъцветия и цветове [Ана Петрова, Минчо Анчев и Емануил Паламарев. 1999. Как да разпознаваме растенията в нашата природа. Просвета, София]. Според подредбата на цветовете се разграничават различни видове съцветия.

© 2010 BGflora.net
ban