БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Копър

Anethum

Описание и отличителни особености на род Копър

Едногодишни тревисти растения. В България растe един вид.


Списък на видовете от род Копър, включени в сайта

Копър - Anethum graveolensEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net