БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Девесил

Heracleum

Описание и отличителни особености на род Девесил

Многогодишни тревисти растения. Долните листа са едри, тройни или един път перести, връхният им дял по-широк от 5 cm. Венчето на цветовете е бяло или жълтозелено.

В България естествено разпространени са 4 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "хераклеум".


Списък на видовете от род Девесил, включени в сайта

Мъхнат девесил - Heracleum verticillatum

Сибирски девесил - Heracleum sibiricum

Триделен девесил - Heracleum ternatumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net