БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Мъхнат девесил

Heracleum verticillatum

Снимки на Мъхнат девесил (Heracleum verticillatum)

Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum Heracleum verticillatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Мъхнат девесил.


Латинско име

Heracleum verticillatum Panč. - чете се "хераклеум вертицилатум".

Panč. е съкратено име на учения описал растението за пръв път за науката. В случая това е сръбският ботаник Йо́сиф (Йо́сип) Па́нчич (Josif Pančić - роден 1814 – починал 1888). При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Мъхнатият девесил е двугодишно или многогодишно тревисто растение, високо от 1 до 1,5 метра. Стъблото и листата са покрити с меки власинки (при другите видове от рода са голи). цветовете са бели. Стъблото разклонено прешленовидно в горната си част. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Край планинските потоци и влажни планински ливади[2].


Разпространение в България

Карта показваща естественото разпространение на Мъхнатият девесил по флористични райони (оцветените в сиво)[3]:

Heracleum verticillatum

Между 1000 и 2500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

България, страните от бивша Югославия, Гърция и Турция - балкански ендемит[5].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Опрашването на цветовете при орхидеите от род Пчелица (Ophrys) или какво е сексуална измама в света на Орхидеите?

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Източници на информацията за описанието:

[2] Д. Пеев. 1982. пос. съч.

[3] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[4] Борис Асьов, Антоанета Петрова, Димитър Димитров, Росен Василев. 2012. Конспект на висшата флора на България, 4-то преработено и допълнено издание, Българска фондация "Биоразнообразие", София.

[5] Д. Пеев. 1982. пос. съч.Heracleum verticillatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2019 BGflora.net