БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Сибирски девесил

Heracleum sibiricum

Снимки на Сибирски девесил (Heracleum sibiricum)

Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum Heracleum sibiricum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Сибирски девесил.


Латинско име

Heracleum sibiricum L. - чете се "хераклеум сибирикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 50 до 200 cm, грубо наребрено и набраздено до многоъгълно, неподуто във възлите, покрито с остри, насочени надолу власинки. Цветовете 2,8-3,3 mm в диаметър, жълтеникаво зелени. Листата от 10 до 45 cm дълги, перести, главните дялове 5-7, четинестовлакнести. Плодовете са елипсовидни до закръглени, сплеснати, голи; мерикарпиите 6,5-9 mm дълги, 5-6 mm широки. Цъфти юни-август[1].


Местообитание

Влажни и сенчести места, край потоци[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цяла България между 0 и 1000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Североизточна Европа, източните части на Централна Европа, Сибир, Азия и Северна Африка[4].


Значение

Сибирският девесил е лечебно растение[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Пеев, Д. 1982. Флора на Н. Р. България. том VIII. София.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

Heracleum sibiricum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2021 BGflora.net