БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Триделен девесил

Heracleum ternatum

Снимки на Триделен девесил (Heracleum ternatum)

Heracleum ternatum Heracleum ternatum Heracleum ternatum Heracleum ternatum Heracleum ternatum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Триделен девесил.


Латинско име

Heracleum ternatum Velen. - чете се "хераклеум тернатум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо от 0,4 до 1,2 m. Листата са тройни - състоят се от три дяла. Цъфти юни - август[1].


Местообитание

Влажни и сенчести места[2].


Разпространение в България

Установен е във всички флористични райони. От 200 до 2000 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Югоизточна Европа[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Пеев, Д. 1982. Флора на Н. Р. България. Том VІII. София.


Heracleum ternatum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2018 BGflora.net