БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Кориандър

Coriandrum

Описание и отличителни особености на род Кориандър

Едногодишни тревисти растения. В България е установен един вид.

Списък на видовете от род Кориандър, включени в сайта

Кориандър - Coriandrum sativumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2007 - 2018 BGflora.net

banner