БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Балдаран

Chaerophyllum

Описание и отличителни особености на род Балдаран

Двугодишни или многогодишни тревисти растения. Плодът 3 пъти или повече по-дълъг отколкото широк, с тънки надлъжни ребра, повече или по-малко сплеснат отстрани, към върха стеснен.

В България естествено разпространени са 5 вида.


Списък на видовете от род Балдаран, включени в сайта

Златист балдаран - Chaerophyllum aureum

Грудков балдаран - Chaerophyllum bulbosum

Замайващ балдаран - Chaerophyllum temulentum



English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 - 2022 BGflora.net