БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Грудков балдаран

Chaerophyllum bulbosum

Снимки на Грудков балдаран (Chaerophyllum bulbosum)

Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum Chaerophyllum bulbosum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Грудков балдаран.


Латинско име

Chaerophyllum bulbosum L. - чете се "херофи́лум булбо́зум"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Грудковият балдаран е двугодишно или многогодишно тревисто растение. Коренът грудковидно задебелен с реповидна яйцевидна или почти кълбовидна форма. Стъблото (50) 100-180 (-220) см високо, 0,5-2,5 см дебело, единично, изправено, цилиндрично, гладко или при изсушаване фино набраздено, кухо, в горната част разклонено, в основата покрито с дълги до 1 мм, насочени надолу, белезникави четинки, в долната част с характерни червеновиолетови до червенокафяви петна, в горната част голо и синкавозелено, под възлите често повече или по-малко издуто. Листата яркозелени, широко триъгълни, 2-4 или понякога до 5-6 пъти пересто нарязани с тясно линейни, 0,5-2 мм широки, целокрайни, заострени крайни дялове; приосновните листа с 10-20 см дълги дръжки и 15-30 см дълга и почти толкова широка петура, по жилките от долната страна, по оста и листните дръжки с редки, дълги до 2 мм, разперени, бели, четинести власинки и често с къси реснички по края; средните и горните стъблови листа приседнали на дълги влагалища и голи, най-горните с линейно продълговати до линейни или почти нишковидни дялове. Сложните сенници 3-7 см в диаметър с от 12 до 20 голи, много нееднакви, 2-5 см дълги главни лъчи, в основата без обвивка или много рядко с едно листче. Сенниците многоцветии; прицветниците 3-5, голи, по ръба ципести, нееднакви по форма и дължина, външните линейно ланцетни до ланцетни, силно заострени, вътрешните много по-дребни, яйцевиднп до триъгълно яйцевидни, тъпи, при плодовете извити надолу или обвивката от 6-8 почти еднакви по дължина, обратно яйцевидни или яйцевидно ланцетни прицветници. Венчелистчетата бели, голи или много рядко по средната жилка отвън с къси власинки, закръглено обратно яйцевидни, почти до средата двуделни, в основата изведнъж стеснени в много къс нокът. Плодовете 4-6 (-7) мм дълги и 1,5-2 мм широки, линейно продълговати до тясно яйцевидни, по-къси от дръжките или равни с тях до малко по-дълги, при узряване главните ребра ясно изпъкнали, жълтеникави, почти еднакво широки с тъмнокафявите бразди между тях; браздите към върха стеснени и ребрата свързани; стилоподиумът широк, почти плосък; стълбчетата разперени встрани до извити надолу и почти равни по дължина със стилоподиума; карпофорът само на върха или до 1/4 от дължината си двуделен; мерикарпиите в напречен пререз почти кръгли, с еднакво широки главни ребра; каналите повече изпъкнали навън и ендоспермът слабо вълновиден откъм гръбната страна. Цъфти през юни-август2.


Местообитание

Из храсталаци и сенчести тревисти места, в окрайнини на гори, в градини и лозя, край пътища и огради, по синори и изоставени необработваеми площи като бурен3.


Разпространение в България

Расте в цялата страна, като достига до 1300 метра надморска височина4.


Общо разпространение

Централна и Източна Европа, Кавказ, Средна Азия и Сибир. Пренесено в Северна Америка5.


Значение

Грудковидно задебелените корени имат подобен на кестен вкус и се ядат сурови, варени и печени. Съдържат 15-20% скорбяла и около 2% захар. Младите стъбла се използват за храна, сурови или варени, подобно на аспержата. Младите листа се прибавят към супи. В нашата народна медицина от опечените и смлени семена се приготвя кафе против диария и дизентерия. Брашното от семената се използва за лапи при циреи и оттоци. Отвара от семената се употребява за лечение на хемороиди. Плевел из житните култури и по-рядко в други посеви6.


Български народни имена

За същия вид са (били) известни следните имена от различни краища на България: балдаран; бял дивисил (Софийско); занзук; зънзук (Ловеч); зинзук (Ловеч); калмукан; мангалок (Омуртаг); миндал; сушан; цвол; шурлин (с. Брезе - Софийско); шурулинци (Трънско), (Драгоман); тушан (Търново); шюшан7.Вижте още

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Асенов Ив. 1982. Във: Флора на Република България, том VIII, София.

3 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.

4 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.

5 Асенов Ив. 1982. Във: Флора на Народна Република България, том IV, София.

6 Асенов Ив. 1982. Пос. източник.

7 Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник. София.


Chaerophyllum bulbosum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net