БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Зарниче

Astrantia

Описание и отличителни особености на род Зарниче

Многогодишни тревисти растения. В България е разпространен 1 вид.


Списък на видовете от род Зарниче, включени в сайта

Зарниче - Astrantia majorEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net